Iberbanda

 

   
HOME > Informació útil > Contractes
 Contractes


Contractes vigents des de l’01/01/2016:

- Servei internet fins a 3Mbps + telèfon

- Servei AVI


Anex

- -IMPORTANT- CLAUSULA PROTECCIÓ DE DADES

- Penalitzacions per baixa anticipada

- Condicions Generals del servei de factura electrònica

- ESQUEMA DE XARXA. Justificació rang 8/16 IP para RIPE
Històric de contractes:

Des de l’01/01/2013 fins al 31/12/2015:


- Servei AVI – AVI Pack Catalunya
   (format A3) (format A4)

- Servei IBnet – IBlan Catalunya


Des de l’01/09/2012 fins al 31/12/2012:

- Servei AVI – AVI Pack Catalunya
   (format A3) (format A4)

- Servei IBnet – IBlan Catalunya

Des de l’01/09/2011 fins al 31/08/2012: (1)(2)

- Servei AVI – AVI Pack Catalunya
   (format A3) (format A4)

- Servei IBnet – IBlan Catalunya


(1) Per a contractes realitzats en data anterior al 01/09/2011, serà aplicable el contracte vigent a partir del 01/09/2011 excepte l’últim paràgraf de la clàusula “3. Facturació i pagament”:

“La contractació del Servei comporta l’acceptació per part del Client de rebre la corresponent factura en format electrònic. Aquesta acceptació implica estendre la facturació en format electrònic, així mateix, a tots els productes d’IBERBANDA que el client hagi contractat o contracti amb posterioritat amb IBERBANDA. Sense perjudici de l’anterior, el Client podrà escollir, en qualsevol moment, la recepció de la factura en format paper sol•licitant-ho mitjançant una trucada al nombre d’Atenció al Client.”

(2) Per a contractes realitzats en data anterior al 22/02/2011, addicionalment a l’ establert en (1), són aplicables les tarifes i condicions comercials associades, pactades al temps de la seva celebració. La resta de termes i condicions aplicables són els establerts en el contracte vigent a partir d’1/9/2011.


Des de l’22/02/2011 fins al 31/08/2011:

- Servei AVI – AVI Pack Catalunya
   (format A3) (format A4)

- Servei IBnet – IBlan Catalunya

Abans del 22/02/2011:

- Servei AVI – AVI Pack Catalunya

- Servei IBnet – IBlan Catalunya

Anex

- Promoció alta i instal•lació gratis fins al 30 de Setembre

- Annex Promoció Catalunya 1Mbps