Iberbanda

 

   
HOME > Mapa Web > Avís legal
 Avís legal


L’accés a la pàgina web d’ Iberbanda S.A.U. implica l’acceptació de les següents condicions:

1. - Iberbanda S.A.U. (d’ara endavant Iberbanda) és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre les imatges, texts, dissenys, animacions o qualsevol altre contingut o elements de la seva pàgina web.

Correspon a Iberbanda l’exercici d’explotació dels continguts d’aquesta pàgina web en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

En cap cas l’accés a aquesta pàgina implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el contingut d’aquesta pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit d’Iberbanda.

Iberbanda es reserva el dret a exercitar les accions legals que li corresponguin per qualsevol ús no autoritzat de la informació continguda a la pàgina web, així com qualsevol vulneració dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial dels quals és titular.

2. - Iberbanda, en qualsevol moment i sense previ avís, podrà suspendre temporalment l’accés per realitzar modificacions, millores, operacions de manteniment i actualitzacions de forma unilateral, en la presentació i configuració d’aquesta pàgina web, així com de la informació continguda en la mateixa.

3. - Iberbanda no garanteix l’exactitud, integritat, veracitat o inexistència d’errors de la informació, pròpia o de tercers, continguda en aquesta pàgina web. No obstant això, Iberbanda posarà tot el seu esforç per tal d’aconseguir que els continguts i la informació de la seva pàgina web es trobin degudament actualitzats i deslliuri d’errors.

4. - L’accés a la pàgina web d’Iberbanda, així com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. En aquest sentit, Iberbanda no es responsabilitza de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació.

La pàgina web d’Iberbanda conté enllaços que permeten accedir a pàgines web pertanyents a tercers. Iberbanda no és responsable del contingut d’aquestes pàgines ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb les mateixes. Això no vol dir que no hi hagi algun tipus de relació entre Iberbanda i els propietaris d’aquestes pàgines.

5. - Els serveis de telecomunicacions oferts per Iberbanda i que s’inclouen a la pàgina web, estan subjectes a les disposicions legals que els són d’aplicació i manera especial a les seves Condicions Generals, Condicions Particulars i al contingut de l’oferta dels serveis facilitada per Iberbanda.

La sol·licitud d’alta en aquests serveis a través de la pàgina web d’Iberbanda, suposa la plena acceptació dels drets i obligacions derivats d’aquests documents.

6. - Les presents Condicions Legals d’accés a la pàgina web d’Iberbanda es regeixen per la legislació espanyola i en el cas de qualsevol disputa se sotmetran a l’exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Madrid.

Iberbanda l’informa de que:

- La seva denominació social és Iberbanda, S.A.U.
- El seu CIF és A-61912069
- Inscritaen el Registre Mercantil de Madrid, al tom 14.448; Foli 34; full M-238870
- El seu domicili social està a Edificio Este 1. Planta Novena. Ronda de la Comunicación, s/n. 28050 Madrid
- Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents medis de contacte que trobarà a la nostra secció de CONTACTAR