Iberbanda

 

   
HOME > Informació útil > Avantatges del servei > Cabal garantit
 Cabal garantit


La velocitat de connexió a Internet que s’ofereix sempre és la de màxim cabal. Donat que no sempre hi ha el mateix nivell d’ocupació de la xarxa, a cada usuari se li garanteix una velocitat mínima que sol ser un percentatge de la velocitat contractada. En el cas d’Iberbanda és del 10% en el servei d’accés a Internet AVI, igual com en els serveis ADSL; en cas del servei AVI Plus, podeu escollir entre un 10% i un 20% de la velocitat contractada.