Iberbanda

 

   
HOME > Iberbanda > Àrea Institucional
 Àrea Institucional


Per a la prestació de serveis de banda ampla en algunes comunitats autònomes, Iberbanda ha estat adjudicatària de diversos concursos i programes, impulsats per tota mena d’Administracions Públiques amb l’objectiu d’incentivar el desenvolupament de noves xarxes de banda ampla a zones rurals on encara no hi havia arribat aquest tipus d’infraestructures.

Banda Ampla Rural a Catalunya
El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) va resoldre, el març de 2006, mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), el concurs públic que va permetre ampliar i millorar l’extensió de la banda ampla a les comarques de Girona, Barcelona i Catalunya Central. D’aquesta manera es completa la primera fase del desplegament del projecte Banda Ampla Rural (BAR) al conjunt de Catalunya amb una aportació, per part de la Secretària de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI), de gairebé 20 milions d’euros, el doble del previst l’any 2003 en el projecte inicial, dels quals 10 milions d’euros van anar a parar a les comarques objecte d’aquesta adjudicació.

Junta de Castella i Lleó
El novembre de 2005 i en presència del Conseller de Foment de la Junta de Castella i Lleó, Sr. Antonio Silván, es va presentar el Programa de Banda Ampla 2005 - 2007. Gràcies a aquest Programa, emmarcat dins del Pla Director d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i l’Estratègia Regional per a la Societat de la Informació, s’ha aconseguit que tots els municipis de Castella i Lleó comptin amb una infraestructura de telecomunicació i gaudeixin, en igualtat de condicions que les zones urbanes, dels nous serveis de banda ampla.

Govern de Navarra
Cap a l’abril de 2005 la Conselleria d’Hisenda del Govern de Navarra va adjudicar a Iberbanda el concurs públic per desenvolupament del Programa de Banda Ampla Rural. Aquest programa, emmarcat dins del Pla Director d’Infraestructures de Telecomunicacions de la Comunitat Foral, té com a objectiu el desplegament d’una nova xarxa de telecomunicacions pública i l’oferta de serveis de banda ampla en aquells municipis rurals que no disposen d’infraestructures adequades per a l’accés a Internet d’alta velocitat.

Programa Mercuri
El 17 d’octubre de 2003, la Junta d’Andalusia anunciava l’adjudicació a Iberbanda del concurs públic convocat per estendre una xarxa de banda ampla en zones rurals de tota la regió. Iberbanda que va invertit més de 19 milions d’euros, va arribar en tres anys a la totalitat de municipis sol·licitats per la Junta i que encara no gaudien d’infraestructures de telecomunicacions de banda ampla, cobrint el 70% en els primers nou mesos. Gràcies a aquest programa, més de 45.000 empreses i més d’un milió d’andalusos varen disposar de nous serveis de telefonia, transmissió de dades i accés a Internet d’Alta Velocitat.

Banda Ampla en zones rurals de Catalunya
El 30 d’octubre de 2003 el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya adjudicava a Iberbanda el concurs públic per dotar de cobertura de banda ampla poblacions rurals de les províncies de Lleida i Tarragona que encara no tenien aquest tipus d’infraestructures de telecomunicació. La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya va explicar que Iberbanda havia presentat la solució tecnològica més adequada per donar una resposta eficaç a les necessitats de connectivitat.

Banda Ampla a Lleida
L’11 de juny de 2003 Iberbanda i l’Ajuntament de Lleida firmaven un acord de col·laboració per a la prestació de serveis a la zona de l’Horta de Lleida, nuclis agregats i zones limítrofes de la ciutat, on no hi havia infraestructures de telecomunicacions disponibles per a l’oferta de serveis de banda ampla. L’Ajuntament de Lleida cerca amb aquest acord facilitar l’accés als serveis de banda ampla al 100% de territori municipal, evitant així situacions de ’fractura digital’.

Banda Ancha al Consell del Segrià
El 14 d’octubre de 2003, el Consell del Segrià firmava un conveni amb Iberbanda per facilitar la connexió a Internet de banda ampla a tots els municipis de la comarca en el termini d’un mes. El president de l’ens comarcal, Sr. Gonçal Serrate va qualificar l’acord com "un gran èxit" per al projecte d’implantar les noves tecnologies a tota la comarca.

Projecte Guadalinfo
Iberbanda és un dels operadors de telecomunicacions que participen en el Programa Regional d’Accions Innovadores GUADALINFO, un programa que permet la creació de Centres d’Accés Públic a Internet d’Alta Velocitat en municipis andalusos de menys de 20.000 habitants, on per la seva situació rural, allunyada de grans ciutats, no es preveia el desplegament d’infraestructures de telecomunicació en banda ampla a curt i mig termini. El programa està subvencionat per la Junta d’Andalusia i compta amb el finançament de la Comissió Europea, a través dels Fons FEDER. Iberbanda ja ha participat en la posada en funcionament dels Centres d’Accés Públic a Internet d’Hortes del Genil (Granada) i Turre (Almeria).