Iberbanda

 

   
HOME > Informació útil > WiMAX/LMDS
 WiMAX/LMDS


Per a la nostra oferta de serveis, a Iberbanda fem servir principalment la tecnologia d’accés de banda ampla via ones de ràdio, anomenada WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Aquesta tecnologia presenta nombrosos avantatges sobre d’altres alternatives tecnològiques ja existents al mercat per a l’accés a la banda ampla, com ara: ADSL, cable o accés per satèl·lit.

Per a la transmissió de serveis de veu, dades i vídeo, WiMAX converteix els senyals que viatgen per cable en ones de ràdio, que es transmeten per l’aire mitjançant una xarxa d’estacions base. Cada estació base es connecta amb molts usuaris situats a grans distàncies (fins i tot a més de 30 quilòmetres) a través de petits plafons situats a fora dels edificis. La instal·lació del plafó és molt senzilla, hom la pot realitzar en un termini de dues hores i s’assembla a la instal·lació d’una antena parabòlica.

Gràcies a les seves característiques, WiMAX permet establir la xarxa amb més rapidesa, menys costos i un mínim impacte mediambiental, evitant les molèsties del desplegament de xarxes a través de rases i facilitant el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions de banda ampla en zones i nuclis de població remots.

Ara mateix, Iberbanda és membre del WiMax forum, i és també un dels operadors més avançats en la implantació de WiMAX, comptant amb una de les xarxes desplegades més àmplies d’Europa. La tecnologia WiMAX proporcionada per Iberbanda ofereix serveis sota una freqüència d’ús exclusiu a la banda de 3,5 GHz (atorgada pel Ministeri de Foment l’any 2000), per la qual cosa pot garantir qualitats de servei i una major seguretat en les connexions respecte a altres connexions sense fils que operen en freqüències d’accés lliure.

Igual com ha succeït amb l’estàndard 802.11 b (WiFi), en el cas de WiMAX, l’estàndard 802.16-2004 va ser aprovat a començaments de l’any 2004, amb la promesa de revolucionar el sector de les telecomunicacions.